U bent hier

Breekbaar Verleden

Glasnegatieven uit de Limburgsse mijnstreek (1905-1950)

Steenkool was zeer bepalend voor de ontwikkeling van Limburg en van de Mijnstreek in het bijzonder. Anno 2010 is de mijnindustrie in onze provincie verleden tijd. Het bewaarde mijnerfgoed heeft echter nog steeds een grote culturele, economische en sociale waarde en geeft mee vorm aan de toekomst. Daarom spreken we nu nog over de ‘mijngemeenten’. Tot dit mijnerfgoed behoort onder meer een prachtige collectie glasnegatieven: dit zijn fotonegatieven op glazen platen. De reeks bevat afbeeldingen van de mijnsites van Beringen, Eisden, Waterschei en Winterslag uit de eerste decennia van de vorige eeuw. Daarop zijn onder andere bijzondere boortorens, imposante mijngebouwen en machines, zwoegende mijnwerkers, levendige citébuurten en majestueuze kerken te bewonderen. Tijdens de afgelopen jaren werd deze fragiele verzameling met veel zorg gedigitaliseerd en beschreven. Zo wordt dit bijzonder stukje Limburgs erfgoed niet alleen bewaard maar ook ontsloten voor een groot publiek. Het boek Breekbaar Verleden toont historisch en esthetisch belangrijke foto’s uit de glazen reeks. Zo krijgt de lezer een uniek beeld van wat de mijnontginning voor Limburg betekend heeft en kan hij proeven van een prachtig staaltje fotografie. In korte intermezzo’s belichten een aantal experts vanuit hun beroepspraktijk en vakkennis het belang van de glasplaten. Pool Andries, waarnemend directeur van het FotoMuseum Antwerpen, onderzoekt de collectie vanuit een historisch-technisch oogpunt. Docent fotografie en schrijver Dirk Lauwaert bestudeert de negatieven via de iconografie, terwijl rijksarchivaris Rombout Nijssen het bewaringsaspect van de verzameling onder de loep neemt. Historicus Ward Segers tenslotte tast de mogelijkheden af van de beelden als bron voor historisch onderzoek. Deze uitgave maakt deel uit van een totaalproject Breekbaar Verleden. Een rondreizende tentoonstelling en een website (www.breekbaarverleden.be) waar al de glasnegatieven te bezichtigen zijn, vormen het sluitstuk. Via Breekbaar Verleden willen de organisatoren de unieke verzameling glasnegatieven uit de mijnarchieven in de kijker plaatsen.

www.breekbaarverleden.be
http://visu.arch.be

Alle exemplaren zijn uitgeput.

Auteur: 
Pool Andries
Dirk Lauwaert
Rombout Nijssen
Ward Segers