U bent hier

Museum Van Bogaert-Wauters (tijdelijk gesloten)

Het museum is gesloten in afwachting van de heropening in het ID-Pluscenter als Vikingmuseum aan de Sint-Jansstraat, de nieuwe locatie van het archeologisch museum. De streefdatum is het najaar 2018.

Ondertussen worden er kleine monografische exposities ingericht in een benedenzaal van het id+center voor woord, beeld & geschiedenis.

 

Archeologie van de prehistorie tot de 17de eeuw..

Dit archeologisch museum is het resultaat van het privé-initiatief van de heer Alphonse Van Bogaert (1882 - 1967). De heer van Bogaert was burgerlijk ingenieur, brouwer van beroep en gemeentraadslid te Hamme. Als amateur-archeoloog had hij een grote voorliefde voor oudheid en geschiedenis. Het museum bevat naast een afdeling geologie en fossielen een verzameling archeologische voorwerpen vanaf de préhistorie tot en met de 17e eeuw. Voorwerpen in steen, hout, been, ijzer, glas, brons, enz.

Toen er op het einde van de 19de eeuw baggerwerken werden uitgevoerd voor de rechttrekking van de Schelde te Hamme kon hij naar hartenlust artefacten verzamelen en onderzoeken. Als schepen van openbare werken onderhield hij zeer nauwe contacten met de diverse baggerfirma’s die in de streek werkten.  Zo groeide zijn verzameling langzaam uit tot een collectie van meer dan 5400 voorwerpen. Het overgrote deel van die vondsten werd ontdekt in het Schelde-Durmebekken.

 

Vikingmuseum

In 2018 wordt het ID-Pluscenter aan de Sint-Jansstraat de nieuwe locatie van het archeologisch museum Van Bogaert-Wauters. Nadat de algemene vergadering van de vzw toestemde om de volledige collectie in eeuwigdurende bruikleen over te maken aan het gemeentebestuur, kan er werk gemaakt worden van een verhuis. Het museum zal thematisch en educatief uitgebouwd worden.

 

 

Gesloten: 
Gesloten in afwachting van de heropening in het ID-Pluscenter aan de Sint-Jansstraat.
Museum Van Bogaert-Wauters
9220 Hamme
Museumstraat
3
Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
+32 (0)52 47 41 51

Tentoonstellingen

MOMENTEEL GEEN TENTOONSTELLINGEN