U bent hier

Vlaamse en Hollandse meesters even terug uit Roemenië

 

In ‘Van Eyck, Brueghel, Jordaens – Meesterwerken uit Roemenië’ toont het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch deze zomer een aantal belangrijke stukken uit het Roemeense Brukenthal Museum. Opvallend veel Vlaamse en Hollandse meesters maken deel uit van deze collectie.

 

Baron Samuel von Brukenthal (1721-1803) was een gepassioneerde en goed geïnformeerde verzamelaar. Hij was universitair opgeleid en stond bekend als humanist. Zijn collectie, met een sterke focus op de kunst van de Lage Landen, vergaarde veel bekendheid over het hele Habsburgse Keizerrijk. Brukenthal verzamelde niet enkel voor zichzelf, maar nodigde belangrijke bezoekers uit heel Europa uit. Vanwege zijn grote culturele verdienste werd zijn verzameling na zijn dood ondergebracht in een nieuw museum.

 

Toegeschreven aan J.N. della Croce - Baron Samuel von Brukenthal, ca. 1780

 

Ongeveer 450 werken van Vlaamse en Hollandse meesters worden in het reusachtige Brukenthal Museum bewaard. Onder meer ‘Man met de blauwe tulband’ van Jan Van Eyck en ‘De vogelval’ van Pieter Brueghel de Jonge behoren tot de absolute topstukken. Sinds hun toevoeging aan de Roemeense collectie in de achttiende eeuw zijn de vijftig werken in deze tentoonstelling echter niet meer in hun ontstaansgebied te zien geweest. 

 

Het nut van Brukenthals collectie is makkelijk te bewijzen via de historiek van Van Eycks ‘Man met de blauwe tulband’. Dit werk draagt het valse monogram ‘AD’. Dit was voor Baron von Brukenthal aanleiding om het schilderij te kopen, in de veronderstelling dat het van de hand van Albrecht Dürer was. Toen kunstkenner Theodor von Frimmel in de negentiende eeuw de collectie bezocht, herkende hij het echter als een Van Eyck. Zijn toeschrijving houdt nog steeds stand. Indien de baron zijn collectie niet voor het publiek opengesteld had, was deze Vlaamse primitief wellicht veel later als dusdanig herkend. 

 

Bosch-jaar

 

Uiteraard heeft het museum in ’s-Hertogenbosch een nauwe band met misschien wel de grootste Meester van de Noordelijke Renaissance, Jheronimus Bosch (1450-1516) – hij is immers in het Noordbrabantse stadje geboren. Omdat Bosch 500 jaar geleden overleed wijden Brabantse musea onder de noemer ‘Bosch Grand Tour’ bovendien het hele jaar tentoonstellingen aan zijn werk, zijn entourage en zijn niet te overschatten invloed. Jan Van Eyck, Hans Memling, Jacob Jordaens, David Teniers en Pieter Brueghel de Jonge zijn niet van de minsten en zorgden er samen met Bosch voor dat de Lage Landen in de renaissance aan de top van de kunstwereld stond.

 

 

Maar Bosch’ invloed reikt verder. Parallel met ‘Van Eyck, Brueghel, Jordaens – Meesterwerken uit Roemenië’ loopt in hetzelfde museum bijvoorbeeld een tentoonstelling van Jan Fabre. Tussen 2011 en 2013 maakte hij een reeks met de titel ‘Tribute to Hieronymus Bosch in Congo’. In verschillende mozaïekpanelen recupereert Fabre de griezelige horror vacui-beeldtaal van Bosch om het koloniale verleden van België aan de kaak te stellen.

 

© Jan Fabre - Tribute to Hieronymus Bosch in Congo

 

 

Sneakers

Tamara Beheydt

Tamara Beheydt (°1991, Antwerpen) studeerde in 2014 af als Master in de Kunstwetenschappen en in 2015 als Bachelor in de Wijsbegeerte. Tijdens haar studies specialiseerde ze zich in kunstkritiek en het beschouwen van hedendaagse kunst. Vanuit die passie publiceert Tamara frequente journalistieke bijdragen over kunst in De Tijd, HART, Kunstletters, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, e.a. Ze schrijft ook tentoonstellingsteksten en portfolioteksten voor kunstenaars. Vanuit haar professionele ervaring als galerieassistente, collectiebeheerder en als assistente van onafhankelijke curator Joanna De Vos heeft ze een diepgaande kennis van de Belgische en internationale hedendaagse kunstscène.

www.tamarabeheydt.com