U bent hier

OKV2008.2

Expo 58

Drie mensen zitten op een bank. Een dame, een wat oudere heer en een veertiger. Alle drie zijn ze op hun paasbest gekleed, alle drie hebben ze een ijsje in de hand. De dame likt er heel voorzichtig. De veertiger bestudeert het ijsje heel aandachtig en ietwat achterdochtig, de oudere man heeft het hoofd helemaal schuin, likt en kijkt in de lens...

Westhoek in beeld

De Westhoek. Het lijkt een streek waar de tijd bleef stilstaan. Prachtige landschappen met polders, West-Vlaamse heuvels, boerderijen en talloze relicten van de Eerste Wereldoorlog. Toch heeft niet alleen de 'Groote Oorlog' hier haar sporen nagelaten. Hoe het leven in deze plattelandsstreek er uitzag kan je bekijken op de regionale beeldbank 'WESTHOEK verbeeldt'.

Jan Cox (1919 – 1980) is een Belgisch kunstenaar die ondanks zijn veelzijdige artistieke inzet tot op heden voor velen een onbekende is gebleven. Zijn omvangrijke oeuvre incorporeert nochtans een aantal meesterwerken, hij uitte talrijke kunsttheoretische reflecties en cultuurfilosofische beschouwingen en hij beleefde zijn artistiek docentschap als een roeping.

In  maart opent in het S.M.A.K. een grote tentoonstelling met werk van de Belgische kunstenaar Guillaume  Bijl. Hij krijgt de beschikking over het hele museum, net als zijn illustere voorganger Paul McCarthy.

Op 13 februari 2008 maakte minister Bert Anciaux bekend dat de Vlaamse Gemeenschap het kostbare Antifonarium-Tsgrooten heeft aangekocht. Het antifonarium maakt deel uit van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en wordt de komende vijf jaar bewaard in de Gentse Universiteitsbibliotheek.

Vijftien jaar lang zocht de islamitische kunst een eigen stek in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. In het Metropolitan Museum van New York wachtten ze ooit zestig jaar op hun afdeling Islamic Art, zo klinkt conservatrice Mieke Van Raemdonck vergoelijkend.

Hij heeft het erg druk met de voorbereidingen voor zijn tentoonstelling in de Deweer Art Gallery.  We maken een afspraak bij een van de medewerkers die voor hem een sculptuur maken. Michaël Aerts  ziet het  groots. Ook in enkele andere ateliers werkt men aan zijn projecten. 

Vijftig jaar geleden vond op de Heizel in Brussel Expo 58 plaats. Het was de eerste universele wereldtentoonstelling na de Tweede Wereldoorlog. Op een terrein van  ruim tweehonderd hectaren verrezen meer dan 150 paviljoenen, een attractiepark en zelfs een heus 'dorp' met de naam Vrolijk België. Meer dan 41,5 miljoen mensen bezochten de expo, waaronder 80%  van alle Belgen.

Abonneren op RSS - OKV2008.2